Lisované rošty

POUŽITÍ

Lisované rošty, které vyrábí STACO, jsou moderními prvky pokrytí ramp a podest. V komunikačních traktech se lisované rošty využívají také v podobě schodišťových stupňů. Mají také využití jako: regály, kryty otvorů, prvky oplocení, dělící a ochranné příčky.

Technologie výroby lisovaných roštů umožňuje výrobu širokého sortimentu roštů s rozdílnými obdélníkovými nebo čtvercovými oky v modulu 11,1 mm v rozměrech do 2200 x 2500 mm.

PRINCIP KONSTRUKCE

Do klínovitých zářezů zhotovených v nosných pásech jsou lisovány příčné pásy pod tlakem převyšujícím 100 t. Tato metoda spojování se nazývá také „studené svařování". Konstrukce, která vznikla stabilním spojením pásů má dvě základní výhody:

 1. Možnost dalšího individuálního zpracování, jako např. přiřezání
 2. Odstranění nebezpečí uvolnění spojů (drnčení) během používání.
Lisované rošty

LEMOVÁNÍ
Pro lemování lisovaných roštů STACO se používá pás nebo profil tvaru T (T-profil). Podle využití roštů, mohou být olemovány např.: okopovými okraji, lemovkami, protiskluzovými úhelníky, úhelníky válcovanými za tepla, nosníky ve tvaru Z, atd.

PROTISKLUZOVÉ ROŠTY
V případě zasněžení, námrazy, zaolejování, zamaštění, vlhkosti a v jiných kritických podmínkách jako např. na šikmých komunikačních trasách, existuje nebezpečí uklouznutí. STACO vyrábí protiskluzové rošty a protiskluzové stupně schodišť v různých verzích.

Zoubkovaná (protiskluzová) verze - na přání:
 • S1 - nosný pás
 • S2 - nosný a příčný pás
 • S3 - příčný nenosný pás (doporučujeme)

ROŠTY S MALÝMI OKY
Technologie výroby lisovaných roštů umožňuje výrobu roštů s velmi zahuštěnými oky 11 mm. Rošty s takovými oky se doporučují všude, kde je velký pohyb chodců, ve veřejných budovách anebo v případě nutnosti zabezpečení zařízení pod rampou proti padání předmětů (např. rampy nad mechanickými nebo elektrickými zařízeními).

ROŠTY PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ

STACO vyrábí také zvláštní druh roštů tzv. Kartonroste-(KPR), nebo-li rošty pro velká zatížení, které jsou charakteristické stejnou výškou a loušťkou příčných a nosných pásů . Plné rošty se doporučují pro podesty zatěžované dynamickým zatížením s různými směry. Pro úplné využití výhod plných roštů je vyžadováno podepření ve dvou vzájemně kolmých směrech.

VÝROBNÍ PROGRAM

STANDARDNÍ PROGRAM (formát PDF)
Standardní program zaručuje krátké termíny a výhodné ceny.

Typ 20 (formát PDF)

Typ 30 (formát PDF)

ROZMĚRY

Délky roštů - Lisované rošty jsou vyráběny do délky 2200 mm (vzhledem k nosnému pásu).

Šířka roštů - Lisované rošty jsou vyráběny do šířky 2500 mm (vzhledem k rozpěrnému prutu).

Rozměry na přání - Lisované rošty STACO jsou vyráběny v rozměrech přizpůsobených přání objednatele požadavků nebo konstrukčních řešení

DRUH MATERIÁLU
Ocel ČSN 11373 a ocel 11343
(St 37.2 - DIN, S235JR - EN10025-1)

 • bez pozinkování
 • žárově pozinkovaná dle DIN 50976 (všechny typy)
 • lakované ve škále RAL

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
STACO po dohodě přijímá objednávky zakázkové výroby, která se liší od standardů:

 • rošty pro velká zatížení (Kartonroste)
 • prvky dělících příček,
 • těžké rošty z profilů dle výrobního programu
 • rošty s dodatečnými prvky jako např. kotvy, závěsy, dodatečné otvory v orámování roštů atd.
 • rošty ochraňující kmeny stromů na chodnících komunikačních tras
 • rošty zabezpečující sklepní okna, otvory
 • prvky oplocení
 • rošty - rohožky (spolu s rámem na zabudování před vchod)

 

Lisované rošty

Lisované rošty