Výběr roštů pro kolová vozidla

Výběr roštů pro kolová vozidla
Výběr roštů pro kolová vozidla

Osobní auta               zátěžná plocha 200 x 200 mm
Třída můstku 3/3        zátěžná plocha 200 x 200 mm
Třída můstku 6/6        zátěžná plocha 200 x 200 mm
Třída můstku 9/9        zátěžná plocha 200 x 260 mm
Třída můstku 12/12    zátěžná plocha 200 x 300 mm
Třída můstku 30/30    zátěžná plocha 200 x 400 mm
Třída můstku 60/60    zátěžná plocha 200 x 600 mm

Dynamický koeficient (DIN 1072)
V případech, kdy dráha jízdy vozidla přechází místy výrazně citlivými na zatížení při brždění (jako např. prvky lávek a podlahové rošty) předpokládané zatížení je třeba zvětšit v souladu s dynamickým koeficientem – 1,3.
Např. 750/975, kde 750 – tlak kola, 975 – tlak kola po zohlednění dynamického koeficientu.

Specifikace roštů pro kolová vozidla